WinSecurity Magazine nr 9

Kolejny, dziewiąty numer WinSecurity Magazine pojawi się już wkrótce w sprzedaży. Tematem przewodnim lipcowego numeru jest administracja i zabezpieczanie serwera Exchange 5.5/2000. Opisano w nim między innymi tak istotne tematy jak odtwarzanie po awarii, umiejscowienie serwera w sieci, migracja z wersji 5.5 do wersji 2000, journalling, wpisy w dzienniku zdarzeń SMTP, czy wykorzystanie skryptów w zarządzaniu AD i serwerem Exchange. Wykraczając poza temat przewodni, w numerze tym zamieszczono również artykuły dotyczące protokołu LDAP, skryptów ADSI, sposobów łamania zabezpieczeń Windows 2000 (cz. III), nowego robaka dla serwera Apache oraz oprogramowania LanGuard S.E.L.M., AdWare, GroupWare i SecureIQ.

Na dołączonej płycie CD znajduje się serwer Microsoft Exchange 2000 w wersji testowej. Fragmenty wszystkich artykułów w formacie PDF i szczegółowy spis treści dostępny jest w przeglądzie.