Wyklikane dyplomy

Być może już niedługo uczniowie, po skończeniu gimnazjum, będą mogli kontynuować naukę bez potrzeby wychodzenia z domu. Kształcenie będzie się odbywać za pośrednictwem Internetu. Polskie ustawodawstwo nie przewiduje jeszcze takiej możliwości, ale w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu trwają prace nad przygotowaniem rozporządzenia regulującego te kwestie.

Nie są jeszcze znane szczegóły, lecz, jak powiedział rzecznik ministra edukacji Mieczysław Grabianowski rozporządzenie będzie zmierzać w kierunku wprowadzenia możliwości wirtualnego kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym.

Także w ustawie o szkolnictwie wyższym nie występuje pojęcie studiów wirtualnych. Jednak i to ma ulec zmianie.

„Projekt prezydencki ustawy o szkolnictwie wyższym przewiduje możliwość wprowadzenia takiej formy kształcenia. Projekt znajduje się jeszcze na początkowym etapie prac parlamentu – mówi Mieczysław Grabianowski. „Docierały do nas informacje, że szkoły wyższe próbowały uruchomić takie studia, ale jak na razie jest to niemożliwe w myśl obowiązujących przepisów”.

„Niektóre uczelnie próbują wprowadzać zajęcia internetowe, ale nie wykluczają przy tym możliwości kształcenia w tradycyjnych formach” – wyjaśnia rzecznik ministra.

Źródło informacji: PAP