Z domenami zrobimy porządek

NASK zdecydowała o wprowadzenie arbitrażowego trybu rozpatrywania sporów wynikających przy okazji rejestracji domen internetowych. Istnieje duża szansa na obejście chociaż tutaj niewydolności polskiego sądownictwa.

Z drugiej jednak strony przesłanki, na podstawie których będą rozstrzygane spory są tak niejasne, że istnieje obawa, czy nowy system nie wprowadzi więcej zamieszania, niż było do tej pory.

Więcej na biznesnet.pl

Zobacz również:

Nowe zasady rejestrowania domen internetowych „.pl”

PIIT uruchamia sąd domenowy

Spory dot. nazw domen internetowych w Polsce