Założenia strategii Grupy Kapitałowej TP na lata 2002 – 2004

Dziś po raz pierwszy Zarząd Telekomunikacji Polskiej SA przedstawił publicznie nową strategię Grupy Kapitałowej TP S.A. na lata 2002 – 2004. Podstawowymi celami nowej strategii są: dostosowanie firmy do współczesnych wyzwań rynku telekomunikacyjnego w Polsce oraz osiągnięcie europejskich standardów w tej branży.

„W centrum naszej uwagi będzie klient, jego potrzeby i oczekiwania” – powiedział Marek Józefiak, prezes i dyrektor generalny TP SA. – „Cel ten zamierzamy osiągnąć między innymi poprzez odczuwalne podniesienie poziomu obsługi klienta, rozszerzenie naszej oferty i dostosowanie jej do zróżnicowanych oczekiwań abonentów” – dodał M. Józefiak.

Do najważniejszych celów nowej strategii prezes M. Józefiak zaliczył: utrzymanie i umocnienie przez Spółkę pozycji lidera w zakresie usług, jakości i udziału w rynku telekomunikacyjnym, dalszy wzrost udziału w rynku telefonii komórkowej, osiągnięcie pozycji lidera na rynku usług transmisji danych i łączy dzierżawionych oraz zdobycie pozycji czołowego dostawcy usług internetowych i multimedialnych.

„Cele te osiągniemy jedynie wówczas, gdy przekształcimy TP SA w organizację sprawną, efektywną i zdolną sprostać oczekiwaniom klientów. Mówiąc inaczej, nie będziemy urzędem do spraw telekomunikacji” – powiedział M. Józefiak. W praktyce dla klientów oznacza to między innymi odejście przez TP SA od rozliczania czasu połączeń opartego o impulsy – wkrótce zastąpi go opłata za rzeczywisty czas połączeń. Radykalnemu skróceniu ulegnie czas przyłączenia klientów do sieci. Nie trzeba będzie, tak jak dotychczas, przychodzić do Biura Obsługi Klienta, ponieważ większość spraw będzie można załatwić przez telefon. Wzorem operatorów telefonii komórkowej wprowadzone zostaną programy lojalnościowe oraz nowe, bardziej zróżnicowane taryfy dla poszczególnych grup użytkowników.

Zmienią się zasady funkcjonowania firmy: od 1 stycznia 2002 r. wprowadzony zostanie system zarządzania przez cele. Zwiększeniu ulegną kompetencje pracowników bezpośrednio obsługujących klientów. Otrzymają oni między innymi możliwość rozpatrywania reklamacji, rozkładania rachunków na raty, udzielania zniżek i umarzania zaległości. Wdrożony zostanie kompleksowy system obsługi klienta – CRM (z ang. Customer Relationship Management), który pozwoli na identyfikację oczekiwań klientów, a tym samym na szybką reakcję na ich potrzeby.

Dokonana zostanie redukcja kosztów własnych firmy. W tym celu TP SA wyzbędzie się części majątku, który nie jest bezpośrednio związany z jej podstawową działalnością.

Nowa strategia przewiduje również restrukturyzację zatrudnienia. Odnosząc się do ostatnich spekulacji mediów na temat liczby zwalnianych pracowników Spółki, M. Józefiak powiedział, że jest ona zbliżona do propozycji, która przedstawiona zostanie partnerom społecznym. W najbliższym czasie propozycja ta będzie przedmiotem dyskusji. O jej wynikach w pierwszej kolejności zostaną poinformowane działające w Telekomunikacji Polskiej SA organizacje związkowe oraz pracownicy firmy.

Część pracowników objętym procesem restrukturyzacji znajdzie zatrudnienie w firmach zewnętrznych, wydzielonych ze struktury TP SA (z ang. outsourcing). Część uzyska pomoc w znalezieniu pracy w innych firmach (z ang. outplacement). Przewidziane są również inne, aktywne formy pomocy pracownikom.

„Restrukturyzacja zatrudnienia nie jest celem samym w sobie, lecz jest wyłącznie jednym z elementów mających na celu usprawnienie funkcjonowania organizacji i składających się na sukces przyjętej strategii” – dodał M. Józefiak.