Zatłoczony Internet

W ciągu następnych pięciu lat Internet doświadczy ogromnego wzrostu ruchu międzynarodowego, który co roku będzie ulegał podwojeniu – przewiduje Probe Group w raporcie „Global Internet Traffic 2004”.

W 2008 roku liczba danych przesyłanych przez Internet osiągnie szczytową wartość 15TB/s. „Ruch w Internecie będzie się wzmagał wraz z coraz powszechniejszym dostępem do łącz szerokopasmowych i rosnącym wykorzystaniem bezprzewodowej transmisji danych” – powiedział Victor Schnee, szef wykonawczy Probe Group. „Największego tempa wzrostu spodziewamy się w latach 2005 i 2006”.

Wzrost powinien także dotyczyć dochodów pochodzących z przesyłania danych w sieciach IP. „W 2007 roku dochód z tego segmentu liczony łącznie dla Stanów Zjednoczonych, Europy i Azji wyniesie 7 mld USD” – szacuje Schnee. „Usługi przesyłowe stają się coraz bardziej atrakcyjne, ponieważ maleją ich ceny. Operatorzy oferują je klientom jako najbardziej efektywną metodę, gwarantującą wysoki poziom usługi”.

Ze wzrostem dostępności do łącz szerokopasmowych związane będzie także pojawienie się większej liczby aplikacji skierowanych na zawartość multimedialna. „Aplikacje P2P, usługi wideo na żądanie, czy strumieniowe przesyłanie multimediów będą głównymi czynnikami napędowymi ruchu w Internecie. Z kolei w branży telekomunikacji bezprzewodowej rolę tą pełnić będą gry mobilne” – prognozuje Schnee.