Apache 2.0.49

Dostępna jest kolejna wersja serwera Apache nosząca numerek 2.0.49. Wersja ta usuwa trzy błędy związanych z bezpieczeństwem serwera Apache. Pierwszy z błędów umożliwiał przeprowadzenie ataku typu „Denial of Service”, drugi dawał nieautoryzowany dostęp do pamięci przy wykorzystaniu modułu mod_ssl oraz trzeci to możliwość nadpisania specjalnym ciągiem znaków pliku logu, który później można wykorzystać do eksploatowania go. Kompletna lista zmian dostępna jest tutaj, natomiast stąd można pobrać najnowszą wersję.