BenQ o umowie z firmą Siemens

BenQ przygotował komunikat o zakupie działu komórkowego firmy Siemens.

Firma BenQ zapowiedziała przejęcie działu urządzeń mobilnych firmy Siemens AG.

Skutkiem tej transakcji będzie powstanie czwartego na świecie producenta telefonów komórkowych oraz największego dostawcy technologii telefonii komórkowej w rejonie Wielkich Chin, przy czym łączne roczne przychody firmy BenQ wzrosną do 10,9 miliarda dolarów.

Początek nowego partnerstwa

Spółka, której siedziba będzie znajdować się w Monachium, stanie się jednym z największych globalnych graczy w branży telefonów komórkowych.

Będzie dysponować zakładami produkcyjnymi na całym świecie, doświadczeniem projektowym oraz szerokim portfelem własności intelektualnej. Strategiczne partnerstwo połączy unikatowe, mocne strony obu firm.

„Dziś BenQ robi kolejny krok na drodze do wprowadzenia swojej filozofii satysfakcji na światowy rynek – powiedział said K.Y. Lee, prezes i dyrektor generalny firmy BenQ. – Przejęcie działu telefonów komórkowych firmy Siemens pozwoli nam połączyć mocne strony obu firm i wyprodukować telefony odzwierciedlające współczesną konwergencję technologii cyfrowych”.

Transakcja reprezentuje unikatowe, komplementarne partnerstwo.

BenQ wniesie do niego ekonomikę organizacji i produkcji, czołową pozycję w dziedzinie aplikacji multimedialnych oraz dobre rozumienie rynku konsumenckiego, a Siemens – ponad dwie dekady doświadczeń menedżerskich i prac badawczo-rozwojowych, wysoko wykwalifikowany personel, szybką produkcję oraz platformę do globalnej działalności.

„Dzięki temu partnerstwu znaleźliśmy perspektywiczne rozwiązanie dla naszego działu telefonów komórkowych – powiedział Klaus Kleinfeld, dyrektor generalny firmy Siemens AG – BenQ i Siemens to wzajemnie uzupełniające się firmy, które mają sobie wiele do zaoferowania”.

Transakcja doprowadzi do powstania lidera własności intelektualnej w branży telefonów komórkowych.

BenQ uzyska dostęp do najnowocześniejszych technologii firmy Siemens, w tym do najważniejszych patentów GSM, GPRS i 3G.

Własność intelektualna oraz mocne strony obu firm zapewnią im czołową pozycję na światowym rynku telefonii komórkowej.

Szczegóły transakcji

W dniu 1 października 2005 BenQ przejmie cały dział urządzeń mobilnych firmy Siemens wraz z wszystkimi aktywami i pasywami.

Według postanowień umowy Siemens stanie się udziałowcem BenQ Corporation, nabywając nowo wyemitowane akcje BenQ o wartości 50 milionów euro i dostarczając fundusze w wysokości około 250 milionów euro na przyszły rozwój firmy.

Ponadto BenQ będzie preferowanym partnerem firmy Siemens podczas realizacji kompleksowych rozwiązań komunikacji mobilnej.

W ramach transakcji BenQ uzyska wyłączne prawo do użycia znaku towarowego Siemens na telefonach komórkowych na okres 18 miesięcy od daty finalizacji umowy oraz prawo do oznaczania telefonów wspólną marką BenQ-Siemens na okres 5 lat od daty finalizacji umowy.

Zapewni to natychmiastowy wzrost obrotów firmy BenQ dzięki skojarzeniu z marką Siemens, która zajęła 39. miejsce w niedawnej ankiecie dotyczącej znajomości globalnych marek.

źródło: BenQ Group, gsmonline.pl