Novell z SUSE są po prostu sexy

Bezpieczeństwo i realne oszczędności spowodowały, że Marquard Media Polska – wydawca pism takich jak Playboy, Przegląd Sportowy czy Cosmopolitan – wybrał rozwiązania sieciowe Novella w celu usprawnienia swojego systemu informatycznego.

Z informatycznego punktu widzenia, wydawnictwo Marquard Media Polska stanowi interesujące wyzwanie dla firm IT.

System musi sprawnie obsługiwać ponad 300 użytkowników, którzy niekoniecznie pałają entuzjazmem do informatyki, gdyż pracują na co dzień w redakcjach ekskluzywnych magazynów dla panów (Playboya, CKM), pań (Cosmopolitan, Shape), miłośników podróży (Voyage) czy pasjonatów sportu (Przegląd Sportowy, Tempo, Sport).

Do tego dochodzi ponad 20 korespondentów operujących po całym globie oraz niezliczona liczba użytkowników komercyjnych kupujących materiały tekstowe i fotograficzne z największego tego typu w Polsce serwera WWW/FTP.

Zaangażowanie technologii sieciowych Novella pozwoliło uporządkować środowisko sieciowe wydawnictwa, ale jednocześnie uprościć i podnieść wydajność pracy jego pracowników.

Wydawnictwo ma za sobą długą historię rozwoju w Polsce, jest więc rzeczą zrozumiałą, że zgromadzone zasoby znajdują się na wielu systemach operacyjnych: Macintosh, NetWare, Windows, Linux czy Novell Open Enterprise Server (OES).

Ten ostatni, najmłodszy rezydent serwerów Marquarda, okazuje się być najbardziej obiecującym elementem środowiska IT, który zamiast zwiększać złożoność sieci heterogenicznej, spina ją w całość i bezpiecznie otwiera na możliwości oferowane przez system Linux.

Z punktu widzenia biznesu najbardziej widoczne są dziś korzyści z wdrożenia Novell GroupWise – systemu elektronicznej komunikacji i pracy grupowej, który od strony obsługi użytkowników ściśle współpracuje z Open Enterprise Server.

Dla instytucji, która dziennie wysyła i przyjmuje średnio 16 GB danych, zarządzanie ruchem poczty elektronicznej stanowi problem zarówno techniczny jak i finansowy.

W ocenie Marka Kulawika, dyrektora administracyjnego wydawnictwa, GroupWise rozwiązał problem na ile to tylko możliwe, eliminując wielokrotne przepływy tych samych pakietów danych oraz gwarantując pełną stabilność i bezpieczeństwo systemu.

Pracownicy działający w terenie – głównie dziennikarze wydawanych przez Marquarda pism codziennych, takich jak „Przegląd Sportowy” – często przesyłają do redakcji spore pakiety danych (np. fotografie z imprez sportowych, pliki dźwiękowe) posługując się transmisją GPRS.

W efekcie poddania tego ruchu kontroli GroupWise koszty korzystania z poczty zostały zredukowane o ponad 40 proc. Co więcej, przebywający w delegacji pracownik jest w stanie komunikować się ze swoją skrzynką pocztową za pomocą praktycznie dowolnych urządzeń (notebook, PDA, telefon komórkowy itp.) bez konieczności ściągania całej zawartości poczty (GroupWise pozwala m.in. oglądać same nagłówki pozostawiając swobodą wyboru pozycji do ściągnięcia), a nawet zalogować się do swojej poczty za pomocą dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową (WebAccess).

Co więcej, zintegrowanie zarządzania kontami użytkowników za pomocą centralnego katalogu Novell eDirectory (zarządza cyfrową tożsamością użytkowników w dowolnym środowisku) uprościło administrację siecią, co również przekłada się na obniżenie kosztów zarządzania.

W przypadku Marquarda okazało się, że nowa, dwujądrowa platforma sieciowa Novell Open Enterprise Server skutecznie wspiera, ale też jednocześnie z powodzeniem zastępuje inne systemy operacyjne.

Jest to efektem wysokiej niezawodności i elastyczności w działaniu aplikacji, a także możliwości ujednolicenia serwerów plików. Dla przykładu system zarządzania relacjami z klientami Inspert CRM po przeniesieniu danych z Windows 2000 do środowiska OES działa pewniej i wydajniej.

„Dzięki OES i GroupWise został osiągnięty jeden z podstawowych celów wdrożenia, którym było uniezależnienie użytkownika zarówno od przypisanej mu stacji PC czy Macintosh, jak również systemu operacyjnego.

Dysponujemy obecnie stabilną infrastrukturą do komunikacji pocztowej, bezawaryjną i zapewniającą komfort pracy użytkownikom, a w dodatku odporną na ataki internetowe, wirusy i robaki e-mailowe” – mówi Marek Kulawik.

„OES otworzył nam drzwi do świata open source pozwalając stosować praktycznie dowolne technologie i płacić tylko za myśl techniczną oraz gwarancję ich rozwoju.”

W kolejnych etapach zostanie zrealizowane udostępnienie użytkownikom kolejnych modułów pakietu OES, w tym systemów iFolder oraz NetStorage, które umożliwią pracownikom szybki, lokalny i zdalny dostęp do dokumentów i danych osobistych przez przeglądarkę WWW, przy zapewnieniu spójności danych i wysokim poziomie bezpieczeństwa.