Domeny europejskie coraz popularniejsze

Jak podaje serwis The Inquirer, Komisja Europejska wyraziła zadowolenie z powodu dużego zainteresowania domenami internetowymi z końcówką .eu, które 7 kwietnia zostały udostępnione wszystkim obywatelom krajów unijnych.

Odpowiednie instytucje upoważnione do obsługi nowej, europejskiej domeny odnotowały pierszego dnia blisko 300 tys. wniosków o zarejestrowanie prywatnych adresów.

Strony z końcówką .eu największą popularność zdobyły w Wielkiej Brytanii, skąd napłynęło dotychczas 172 765 zgłoszeń. Na drugim miejscu są Niemcy z wynikiem 144 271, zaś ostatnie miejsce na podium zajęła Dania z liczbą 102 162 zarejestrowanych użytkowników.

Powszechna domena europejska została uruchomiona w grudniu ubiegłego roku i na początku udostępniona tylko organizacjom charytatywnym i firmom handlowym. W lutym akces uzyskały inne podmioty prawne, natomiast 7 kwietnia możliwość rejestrowania europejskich adresów uzyskali wszyscy obywatele Unii Europejskiej.

Pierwszą firmą, która uzyskała prawo do posługiwania się końcówką .eu został koncern Volkswagen, rejestrując witrynę www.polo.eu. Wniosek o rejestrację takiego adresu zgłosiły również firmy Ralph Lauren oraz Nestle, jednak uczyniły to zbyt późno.

Źródło: The Register