Grudniowe biuletyny bezpieczeństwa Microsoftu

Ukazały się nowe grudniowe biuletyny bezpieczeństwa firmy Microsoft. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, że najwyższą klauzulą wprowadzonych poprawek będzie „Ważna”, jedna z nich określona została jako „Krytyczna”.

Dotyczy ona, jak większość ostatnich poprawek Microsoftu, Internet Explorera. W ściśle określonych przypadkach wykorzystanie opublikowanego błędu może prowadzić do przejęcia zaatakowanego komputera przez hakera.

Pozostałe biuletyny dotyczą innych produktów – WordPad, DHCP Server, Hyper Terminal oraz mechanizmów jądra systemu, LSASS i WINS.

Zalecane jest jak najszybsze uaktualnienie systemów.

Więcej o odkrytych błędach i wydanych poprawkach można znaleźć na
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms04-dec.mspx.

Źródło informacji: CERT Polska