Hakin9 – nowy numer

W sprzedaży pojawił się kolejny numer magazynu Hakin9. I tak w lutowym numerze znajdziemy m.in. dość obszerny artykuł na temat ataków na aplikacje Java 2 Micro Edition, który przedstawia przykładowe scenariusze możliwych ataków na urządzenia przenośne wykorzystujące tę wersję Javy. W dalszej części pisma znajduje się równie ciekawy artykuł dla „internetowych włamywaczy” opisujący tworzenie własnego rootkit’a dla systemu Linux, sposoby ukrywania plików, katalogów oraz procesów o określonym prefiksie.

Osoby interesujące się algorytmami kodowania i nie tylko, na pewno zainteresuje artykuł przedstawiający zagrożenia związane z stosowania jednej z najpopularniejszych funkcji haszujących MD5 a także, jaki wpływ ma na to odkrycie luki przez chińskich naukowców.

Również administratorzy systemów Linuksowych znajdą ciekawe artykuły dla siebie. Pierwszy z nich to opisany projekt SYSLOG Kernel Tunnel – ochrony logów systemowych, który pozwala w bezpieczny i jednocześnie trudny do wykrycia i wyłączenia sposób przesłać logi systemowe do zdalnego systemu.

Drugi artykuł opisuje Reverse engineering – analizę dynamiczną kodu wykonywalnego ELF dla podejrzanego programu kstatd odnalezionego w skompromitowanym systemie. Poza opisem techniki i narzędzi przydatnych w analizie przedstawione zostały również klasyczne problemy, na które można się natknąć w trakcie przeprowadzania badań.

Ostatni z artykułów przedstawia proste metody wykrywania debuggerów i środowiska VMware, które stosowane są przez programistów, aby jak najbardziej uniemożliwić śledzenie działania aplikacji.

Oprócz standardowo dołączonej do pisma płyty CD najdziemy w bieżącym numerze opis narzędzi takich jak: SendIP, Secure Delete oraz Sam Spade for Windows.