Inny wymiar bezpieczeństwa

danych. Jednak bezpieczeństwo danych to nie tylko ochrona antywirusowa, zasilanie rezerwowe, firewalle, czy backup. To również ochrona przed awarią, której skutkiem może być pożar, a co się z tym wiąże – utrata cennych danych lub przerwa w pracy urządzeń o strategicznym znaczeniu.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku firma ela compil wprowadziła na rynek polski system laserowych czujników VIEW, służący do bardzo wczesnego wykrywania awarii. Ten Inteligentny System Wczesnego Ostrzegania działa na zasadzie ciągłego, bardzo precyzyjnego pomiaru przezroczystości powietrza. Jest w stanie wykryć niesprawną kartę elektroniki, która powoli, ale stale się przegrzewając może po jakimś czasie stać się przyczyną pożaru i wszystkich jego skutków.

System tworzy również rodzina central ID 50, ID 60, ID 3000, kompatybilnych z wcześniejszymi ich wersjami, co umożliwia rozbudowę systemu już istniejącego. Dodatkowym ich atutem jest to, iż w wyjątkowy sposób łączą one prostotę instalowania i obsługi z szerokimi możliwościami programowymi. Centrale te wyposażone są w zaawansowane algorytmy analizy sygnałów AWACS i DIG, które gwarantują najwyższą odporność systemu na fałszywe alarmy przy czułościach do 0,07%/m. Dzięki tym centralom wyeliminowano konieczność stosowania dodatkowych kosztownych systemów ssących, a bardzo wczesna detekcja dymu nawet w małych serwerowniach jest możliwa po atrakcyjnej cenie.