Microsoft do wojska

Agencja ds. Logistyki NATO (NAMSA) aktualnie wykorzystuje oprogramowanie serwerowe firmy Microsoft do obsługi sieci eBid, wspomagającej proces zaopatrzenia i wyposażenia formacji militarnych.

Wojska NATO wykorzystają do tego celu serwery: Windows 2000 Server, SQL Server 2000 i Commerce Server 2000. Mimo że państwa członkowskie NATO nie potrzebują korzystać z NAMSA, aby zaopatrywać swoje wojska w sprzęt militarny, członkowie paktu północnoatlantyckiego zdecydowali, iż współpraca z innymi państwami sojuszu w ramach tej agencji jest bardziej opłacalna i mniej kosztochłonna.

Sieć eBid zbudowano w ciągu trzech miesięcy. Korzystając z wbudowanej obsługi języka XML i XLS na serwerze SQL 2000, eBid może natychmiast przesłać dane między różnymi systemami wojskowymi bez potrzeby ich konwersji. Inwestycja w eBid ma się zwrócić w ciągu pięciu miesięcy.