Niezabezpieczone urządzenia przenośne

Ogłoszone właśnie wyniki badań nie napawają optymizmem. Okazuje się, że nawet organizacje IT, przechowujące olbrzymie ilości danych osobowych, nie stosują odpowiednich zabezpieczeń.

Mniej niż 25% takich organizacji używa czegoś więcej niż prostego szyfrowania.

W ramach badań przeprowadzonych przez CREDANT Technologies, przepytano 426 specjalistów ds. IT.

Aż 88% z nich przyznało, że ich firmy przechowują duże ilości informacji na urządzeniach przenośnych.

Niemal trzy czwarte z pytanych powiedziało, że ważnym elementem zabezpieczeń jest szyfrowanie danych. Mimo to technikę taką wykorzystywało mniej niż 20% z firm, w których pracowali.

Głównymi przeszkodami w zaimplementowaniu odpowiednich technologii był brak funduszy oraz brak odpowiednich działań ze strony szefostwa firm.

Źródło: Arcabit