https://www.youtube.com/watch?v=EDBXz3gvSYA

NTOP

OPIS

NTOP jest narzędziem badającym wykorzystanie sieci w bardzo podobny sposób jak robi to popularne narzędzie Unixowe TOP. Ntop bazuje na „pcapture” i zostało napisane w taki sposób aby zapewnić maksymalną przenośnoć pomiędzy wszystkimi odmianami systemów UNIXowymi.

NTOP może być użyty w dwóch trybach: konsolowym oraz web’owym. W pierwszym ntop wyświetla status sieci w terminalu użytkownika. W webowej wersji w przeglądarce możemy załączyć dane do ntopa(działa jak serwer www) gdzie możemy zrzucać statusy sieci.

Przykład użycia:

ntop -B „src host 192.168.0.11” [sprawdzanie wykorzystania sieci filtrując wyniki do konkretnego hosta]