PHP 4.3.6RC3

Ukazał się nowy kandydat PHP do wersji 4.3.6. Zmiany jakie zostały wprowadzone w tej wersji to m.in. synchronizacja bibliotek GD z GD 2.0.22. Poprawiono również kilkanaście pomniejszych błędów. 5 kwietnia dostępna była również wersja RC2, jednak nie wnosiła ona znaczących usprawnień. Jak można przeczytać powinna to być ostatnia wersja kandydata 4.3.6. Źródła można pobrać stąd.