Plan reagowania na incydenty

Amerykańskie i kanadyjskie stowarzyszenia certyfikowanych księgowych wydały wspólny dokument o nazwie „Incident Response Plan Template”. Dokument ten, jak sama nazwa wskazuje, może stanowić wzorzec własnego planu reagowania na przypadki naruszenia bezpieczeństwa.

W szczególności dotyczy to naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Korzystając z opracowania można zaprojektować, przygotować i zaadoptować swój własny plan.

W przedstawionym wzorcu znajdują się dość szczegółowe propozycje dotyczące struktury organizacyjnej czy zakresu odpowiedzialności komórek odpowiedzialnych za regowanie. Plan może również z powodzeniem posłużyć jako zestaw wymagań i stać się listą kontrolną do przeprowadzenia audytu.

Mimo, że w wielu miejscach znajdziemy odwołania do legislacji amerykańskiej, to jak najbardziej warto z tego dokumentu skorzystać w budowaniu swojego modelu regowania na naruszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Źródło: CERT Polska
Incident Response Plan: Template for Breach of Personal Information