Prawne podstawy bezpieczeństwa informatycznego

W najbliższy czwartek tj. 9 grudnia bieżącego roku o godzinie 17.30 odbędzie się kolejne spotkanie ISACA w Krakowie. Na spotkaniu omówione zostaną prawne podstawy bezpieczeństwa informatycznego oraz Polityka Bezpieczeństwa Informacji. Jak zwykle wstęp wolny, zaś miejsce spotkania pozostaje bez zmian – sala nr 5 Pawilonu Sportowego Akademii
Ekonomicznej.