Spam wrogiem nr 1

Organizacja Narodów Zjednoczonych zapowiada nasilenie walki z „plagą współczesności” – spamem. W tym celu w ciągu najbliższych 2 lat mają powstać jednolite, ogólnoświatowe przepisy prawne regulujące kwestię niechcianej korespondencji elektronicznej.

Ogólnoświatową współpracę w dziedzinie walki ze spamem koordynować będzie agenda ONZ – Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU). W Genewie trwa właśnie spotkanie przedstawicieli 60 państw, dyskutujących nad tym zagadnieniem. Według ONZ, priorytetem jest zablokowanie rozsyłania w Internecie treści pornograficznych i ochrona przed nimi dzieci.

Według danych ITU, obecnie spam stanowi już 85% wiadomości przesyłanych Internetem. Tempo rozwoju tego zjawiska jest przerażające – przed rokiem było to bowiem tylko 35%. Znaczna część niechcianej korespondencji jest generowana przez kilkaset osób, jednak ze względu na brak odpowiednich przepisów, w większości krajów ludzie ci pozostają bezkarni. Spam i walka z nim przynosi na całym świecie roczne straty rzędu 25 mld USD.

Źródło informacji: CNN