TP S.A. rozpoczyna komercyjną sprzedaż SDI

Telekomunikacja Polska S.A. po okresie pilotażowym rozpoczyna 15 września b.r. komercyjne świadczenie usługi SDI (Stały Dostęp do Internetu). Aktualnie z SDI korzysta prawie 40,5 tysiąca użytkowników.

Od 15 września dostęp SDI będzie można uzyskać na czas nieokreślony za jednorazową opłatą w wysokości 800 zł + VAT. Opłata za wykupienie usługi na okres 24 miesięcy wyniesie 500 zł + VAT. Miesięczny abonament będzie kosztować 130 zł + VAT. Z 368,85 zł + VAT do 40 zł + VAT obniżono opłatę za przejęcie przez innego abonenta praw do korzystania z istniejącego SDI po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy z poprzednim użytkownikiem. Przeniesienie terminala SDI do innej lokalizacji, np. z powodu przeprowadzki abonenta, to koszt w wysokości 120 zł + VAT.

Wszyscy dotychczasowi abonenci SDI otrzymają nowy regulamin wraz z cennikiem. Klienci, którzy korzystali z usług SDI w okresie pilotażowym, mogą w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowego regulaminu podjąć decyzję o dalszym korzystaniu lub ewentualnej rezygnacji z usługi. Jeżeli w tym terminie abonent nie złoży rezygnacji, umowa, którą podpisał na okres pilotażowy, stanie się automatycznie umową na czas nieokreślony.

Stały Dostęp do Internetu – SDI zapewnia klientom stałe połączenie z siecią Internet. Za usługę pobierana jest stała opłata miesięczna niezależnie od stopnia wykorzystania łącza. SDI wykorzystuje istniejącą linię telefoniczną nie ograniczając zarazem możliwości prowadzenia rozmów telefonicznych. SDI to stały, niezależny dostęp do zasobów Internetu z maksymalną przepustowością łącza wynoszącą 115 kbit/s. Oprócz możliwości nieograniczonego korzystania z internetu, użytkownik otrzymuje stały adres IP (identyfikujący jego komputer w Internecie), dzięki czemu może skonfigurować we własnym zakresie serwer poczty elektronicznej (e-mail) oraz serwer stron WWW.

Usługa oparta jest na systemie HiS (Home Internet Solution) firmy Ericsson. System HiS składa się z terminala SDI, instalowanego w domu użytkownika oraz urządzenia dostępowego instalowanego w centrali telefonicznej, która obsługuje linię telefoniczną abonenta. Terminal SDI jest podłączany do portu szeregowego komputera i łączony z gniazdkiem telefonicznym w domu abonenta. Do terminala można podłączyć dowolny aparat telefoniczny lub faksowy, co umożliwia prowadzenie normalnej rozmowy telefonicznej lub wysyłanie faksu podczas połączenia internetowego. Obsługa terminala SDI nie wymaga od użytkownika żadnej wiedzy technicznej. SDI oferowany jest niezależnie od dotychczasowego systemu dostępu do Internetu przy pomocy ogólnopolskiego numeru 0 20 21 22.

Pełne brzmienie obowiązującego od 15 września regulaminu wraz z cennikiem (SDI objęta jest 7% podatkiem VAT – co oznacza, że miesięczny abonament brutto wynosi: 139,10 PLN) można znaleźć również w internecie na tej stronie oraz we wszystkich Biurach Obsługi Klientów.